Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Zagreb, 26.03.2020. Novi propisi i projektiranje dojave požara kroz primjere projekata - OTKAZANO

Seminar Novi propisi i projektiranje dojave požara kroz primjere projekata u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i Alarm automatike d.o.o. održat će se u Zagrebu u četvrtak, 26.03.2020. u dvorani „Zagreb“, Poslovni toranj Chromos, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb od 11:00 do 14:00 sati.
Tokom 2019. godine su promijenjeni neki propisi koji se reflektiraju na područje dojave požara i protupožarne zaštite u cijelosti - Zakon o gradnji u dijelu vezanom za protupožarni elaborat te Zakon o vatrogastvu u dijelu osiguranja dojave alarma vatrogasnim postrojbama. Osim zakonskih izmjena u sustavima za dojavu požara treba pratiti i nove verzije normi koje su obavezne za primjenu u sustavima za dojavu požara.

Sudionici će na seminaru biti upoznati s novim odredbama koje su relevantne za projektiranje dojave požara i na nju vezanih sustava i to na primjerima projekata.

Sudionici seminara ostvaruju pravo na 4 akademska sata temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.
Seminar je bez kotizacije, a više informacija i obrazac za prijavu možete naći na   https://www.alarmautomatika.com/hr/ciklus-seminara-novi-propisi-i-projektiranje-dojave-pozara-kroz-primjere-projekata/292/

Cijela arhiva