Operativne informacije

Osnovni podaci za uplate obveza upisnine i članarine

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
ULICA GRADA VUKOVARA 271/III
10 000 ZAGREB

MB (matični broj):
2538903
OIB (osobni identifikacijski broj):
31185646618

HR7823600001102094148
Model: HR67
Poziv na broj: OIB člana za kojeg se vrši uplata

Članarina:  255 EUR godišnje  (1.996,64 HRK) / 21,25 EUR mjesečno  (160,11 HRK)
Članarina je jedinstvena, bez obzira u koliko imenika je član upisan.

Upisnina – Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike: 265 EUR  (1.996,64 HRK)
Upisnina – Imenik inženjera gradilišta elektrotehničke struke: 265 EUR  (1.996,64 HRK)
Upisnina – Imenik voditelja radova elektrotehničke struke: 265 EUR  (1.996,64 HRK)
Upisnina – Imenik stranih ovlaštenih osoba elektrotehničke struke: 265 EUR  (1.996,64 HRK)

Upisnina u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja: : 66 EUR (497,28 HRK) 
Upisnina u Upisnik zajedničkih ureda: : 66 EUR (497,28 HRK) 


Dvojno iskazivanje cijene vrši se po službenom fiksnom tečaju konverzije 7,53450.


Poštovani članovi!
Molimo Vas da prilikom uplate članarine OBVEZNO u rubrici "model" upišete broj: HR67, a u rubrici "poziv na broj odobrenja" upišite OIB člana za kojeg se vrši uplata.
Ukoliko članarinu uplaćujete jednom uplatnicom za više članova, molimo  pošaljite popis članova na koje se odnosi uplata, iznos uplate i datum kada je izvršena uplata.