Obrasci i potvrde

Imenici

NAPOMENA:

Dana 1. rujna 2021. stupila je na snagu UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI  (NN 92/2021)

Temeljem navedene uredbe više nije potrebno priložiti “Dokaz o uplati 70 kn upravne pristojbe”, dakle, uz zahtjeve se više ne prilažu biljezi RH niti potvrda o uplati na Državni proračun RH .

 

Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike


Imenik inženjera gradilišta


Imenik stranih ovlaštenih osoba elektrotehničke struke