Trajno stručno usavršavanje

Podaci za uplatu kotizacije za seminar

Osnovni podaci za "H.K.I.E. savjetovanje" d.o.o. za organizaciju seminara i usluge:

OIB: 30554369791

Račun za potrebe stručnog usavršavanja i uplate kotizacije:
HR6423600001102304987

Adresa:
"H.K.I.E. savjetovanje" d.o.o.
Ulica grada Vukovara 271/III
10 000 Zagreb