Zakoni i propisi

Ostalo

Nove Posebne uzance o građenju


Nove Posebne uzance o građenju objavljene su u Narodnim novinama br. 137/2021

Posebnim uzancama o građenju uređuju se odnosi između naručitelja i izvođača (ugovaratelji) koji su ugovorno povezani u poslovima građenja.