Zakoni i propisi

Elektroničke komunikacije

Elektroničke komunikacije


Zakon o elektroničkim komunikacijama
NN 73/2008, 90/2011, 133/12, 80/13, 71/2014, 72/17

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
NN 154/2011, 149/2013, 82/2014, 24/2015, 42/16, 68/19

Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
NN 36/11

Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine
NN 75/13

Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama
NN 45/2012, 97/2014, 116/17

Pravilnik o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže
NN 108/2010

Pravilnik o svjetlovodnim i distribucijskim mrežama
NN 57/2014

Pravilnik o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju
NN 114/2010, 29/13

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora elektroničkih komunikacija
NN 113/2011, 124/2014

Pravilnik o očevidniku inspektora elektroničkih komunikacija
NN 113/2011, 124/2014

Pravilnik o pečatu inspektora elektroničkih komunikacija
NN 113/2011, 124/2014

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti
NN 28/16, 88/19

Pravilnik o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi
NN 25/2012

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta
NN 152/2011, 151/2014, 95/2017

Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
NN 96/20

Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme
NN 117/2014

Naputak o utvrđivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u području elektromagnetske kompatibilnosti
NN 36/2010