Struktura Komore

Područni odbori Komore

Vijeća područnih odbora Hrvatske komore inženjera elektrotehnike


Područni odbor Zagreb

 Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Grad Zagreb


Sjedište ureda: ZAGREB
Zagreb, 14. veljače  2019.

 1. MLADEN  PITEŠA, mag.ing.el., Zagreb -  predsjednik Vijeća PO Zagreb
 2. TOMISLAV  MILETIĆ, dipl.ing.el.,  Zaprešić
 3. mr.sc. VLADIMIR  MILETA, dipl.ing.el.,  Zagreb
 4. ZLATKO  ORŠULIĆ, dipl.ing.el.,  Zagreb
 5. JOSIP  PAVLEKA, dipl.ing.el.,  Zagreb
 6. SAŠA RAJKOVIĆ, struč.spec.ing.el., Sisak
 7. VELIMIR  RAVLIĆ, dipl.ing.el., Zagreb
 8. MIRKO  ČUKLJEK, struč.spec.ing.el.,  Zagreb -član po funkciji
 9. MARIO  KARIN, dipl.ing.el.,  Zagreb  -član po funkciji
 10. mr.sc. ŽELJKO  RADIĆ, mag.ing.el.,  Zagreb -član po funkciji 
 11. MARKO  SIKIRICA, mag.ing.el., Zagreb -član po funkciji

Područni odbor Varaždin

 Varaždinska županija, Međimurska županija, Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Krapinsko-zagorska županija

Sjedište ureda: VARAŽDIN
Varaždin,  24. listopada  2018.

 1. STANISLAV  PETRAC, ing.el.,  Kotoriba - predsjednik VPO Varaždin
 2. MARIJAN MIKAC, ing.el., Bjelovar
 3. STJEPAN PAVLIŠA, ing.el., Veliko Trgovišće
 4. mr.sc. TIHOMIR  SAJKO, dipl.ing.el.,  Varaždin
 5. ZORAN  ŠEGOVEC, mag.ing.el.,  Koprivnica 
 6. KRUNOSLAV  NOVAK, dipl.ing.el., Koprivnica – član po funkciji

Područni odbor Osijek

 Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija

Sjedište ureda: OSIJEK
Osijek,  23. listopada  2018.

 1. JELENA  JELEČANIN, mag.ing.el.;  Osijek - predsjednica VPO Osijek
 2. DARKO  ANGEBRANDT, dipl.ing.el.;  Đakovo
 3. DAMIR  DROKAN, mag.ing.el.;  Slatina
 4. MISLAV  MIŠKOVIĆ, mag.ing.el.;  Vinkovci
 5. dr.sc. MARINKO  STOJKOV, dipl.ing.el.;  Slavonski Brod
 6. DAMIR  MILJAČKI, dipl.ing.el.;  Tenja – član po funkciji


Područni odbor Split

 Splitsko-dalmatinska županija, Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Dubrovačko-neretvanska županija

Sjedište ureda: SPLIT
Split,  25. listopada  2018.

 1. mr.sc. ZDRAVKO BAŠIĆ, dipl.ing.el.; Kaštel Gomilica - predsjednik VPO Split
 2. LUCIANO ĆUSTIĆ, dipl.ing.el.; Zadar
 3. ANTE  KOVAČEVIĆ, dipl.ing.el.; Split
 4. ANTE  KRALJEVIĆ, dipl.ing.el.; Split
 5. IVAN  LOVRIĆ, dipl.ing.el.; Dubrovnik
 6. TOMISLAV  MILJAK, dipl.ing.el.;  Split
 7. DAMIR TUDIĆ, ing.el.; Šibenik-Brodarica
 8. ŽIVKO RADOVIĆ, dipl.ing.el.; Zadar - član po funkciji
 9. NATKO VUČKOVIĆ, dipl.ing.el.; Sinj - član po funkciji

Područni odbor Rijeka

 Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska županija


Sjedište ureda: RIJEKA
Rijeka,  26. listopada  2018.

 1. mr.sc. BORIS OŽANIĆ, dipl.ing.el.; Karlovac - predsjednik VPO Rijeka
 2. KRISTIJAN  BENČIĆ, mag.ing.el.; Pula
 3. BORIS  BROZOVIĆ, dipl.ing.el.; Ogulin
 4. GORAN JUSTINIĆ, mag.ing.el.; Njivice
 5. EMIL  PRPIĆ, dipl.ing.el.;  Viškovo
 6. VLADIMIR  SROK, dipl.ing.el.;  Rijeka
 7. mr.sc. IVAN  ŠTIMAC, dipl.ing.el.;  Gospić
 8. SMILJKA  MAMULA, dipl.ing.el.;  Pula – član po funkciji