Struktura Komore

Stegovna tijela Komore

Popis stegovnih tijela Komore


Stegovni sud Komore

 1. Irena Kvaternik, sutkinja u Kaznenom odjelu I. stupnja i Odjelu za USKOK
 2. Daniela Kustec, sutkinja u Kaznenom odjelu I. stupnja i Odjelu za USKOK
 3. Renata Milićević, sutkinja u Kaznenom odjelu I. stupnja i zamjenica predsjednika Odjela za USKOK
 4. Tanja Pavelin, sutkinja u Kaznenom odjelu I. stupnja i Odjelu za USKOK, predsjednica Odjela za praćenje sudske prakse suda EU, ESLJP, VSRH i USRH
 5. Milenko Djaković, sudac istrage u Odjelu sudaca i odjelu za USKOK sudaca istrage
 6. Miroslav Bobanac, dipl.ing.el.
 7. Marijan Kokić, dipl.ing.el.
 8. Edi Vladišković, dipl.ing.el.
 9. dr.sc. Marinko Stojkov, dipl.ing.el.
 10. Ivan Jurić, mag.ing.el.
 11. Zoran Šegovec, mag.ing.el.

Viši stegovni sud Komore

 1. Sonja Brešković Balent, voditeljica Službe za praćenje i proučavanje sudske prakse u kaznenim predmetima i sutkinja Kaznenog odjela II. stupnja
 2. Željko Horvatović, sudac Kaznenog odjela II. stupnja
 3. Mirjana Rigljan, sutkinja Kaznenog odjela II. stupnja
 4. Lidija Vidjak, predsjednica Kaznenog odjela II. stupnja
 5. Vladimir Vinja, sudac Kaznenog odjela II. stupnja
 6. mr.sc. Jasenko Fabeta, dipl.ing.el.
 7. Goran Petrović, ing.el.
 8. Nikica Dimzov, dipl.ing.el.
 9. Jurica Cmrečnjak, ing.el.
 10. Miro Pogorelić, mag.ing.el.
 11. Igor Gali, mag.ing.el.
 12.  Davor Knochl, dipl.ing.el.

Stegovno tužiteljstvo Komore

 1. Darko Biuk, dipl.ing.el. - predsjednik
 2. Tomislav Ivanek, dipl.ing.el.
 3. Darko Stuburić, dipl.ing.el.

Odluke

 1. Odluka o imenovanju sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i zamjenike pri Komori  
 2. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda, stegovnog tužitelja i zamjenike pri Komori