Struktura Komore

Povjerenstva Komore

Popis povjerenstva Komore


Povjerenstvo za financije i obvezatno osiguranje od profesionalne odgovornosti:

 1. Krunoslav Novak, dipl.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Zdravko Bašić, dipl.ing.el. - član
 3. Marko Sikirica, mag.ing.el. - član

Povjerenstvo za internetsku stranicu, Glasilo i izdavaštvo:

 1. Mirko Čukljek, struč.spec.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Ivan Medved, mag.ing.el. – član
 3. Mislav Mišković, mag.ing.el. – član
 4. Mladen Piteša, mag.ing.el. – član
 5. Zoran Šegovec, mag.ing.el – član
 6. Sanja Vinter, dipl.ing.el. – član

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju:

 1. Marko Sikirica, mag.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Smiljka Mamula, dipl.ing.el. – član
 3. dr.sc. Drago Žagar, dipl.ing.el. - član

Povjerenstvo za zakonodavstvo i suradnju s ministarstvima:

 1. Damir Miljački,dipl.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Alen Cigić, dipl.ing.el. – član
 3. Luciano Ćustić, dipl.ing.el. – član
 4. Damir Drokan, mag.ing.el. – član
 5. Toni Jakaša, dipl.ing.el. - član
 6. Sandra Lederhas, dipl.ing.el. - član
 7. Stjepan Pavliša, ing.el. – član

Povjerenstvo za nadzor nad radom članova Komore:

 1. Natko Vučković, dipl.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Mr.sc Milan Damianić, dipl.ing.el. – član
 3. Damir Miljački, dipl.ing.el. – član
 4. Krunoslav Novak, dipl.ing.el. – član
 5. Zlatko Oršulić, dipl.ing.el. – član

Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje:

 1. Mario Karin, dipl.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Marko Adanić, struč.spec.ing.el. – član
 3. Mirko Čukljek, struč.spec.ing.el. – član
 4. Igor Gali, mag.ing.el. – član
 5. Jelena Jelečanin, mag.ing.el. – član
 6. Stanislav Petrac, ing.el. – član
 7. Antonio Prpić, mag.ing.el. – član
 8. Sanja Vinter, dipl.ing.el. – član

Povjerenstvo za pitanja struke i promicanje elektrotehničke struke:

 1. mr.sc. Željko Radić, mag.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el. – član
 3. dr.sc. Ivan Kursan, mag.ing.el. – član
 4. Miljan Lenić, mag.ing.el. – član
 5. Darko Maksimović, ing.el. – član
 6. Tomislav Marčec, dipl.ing.el. – član
 7. Grgo Žaper, dipl.ing.el. – član

Povjerenstvo za domaće i inozemne stručne kvalifikacije:

 1. Smiljka Mamula, dipl.ing.el. – predsjednica Povjerenstva
 2. Danijel Fridl, mag.ing.el. - član
 3. Marijan Mikac, ing.el. - član