Struktura Komore

Povjerenstva Komore

Popis povjerenstva Komore


Povjerenstvo za financije i obvezatno osiguranje od profesionalne odgovornosti:

 1. Krunoslav Novak, dipl.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Zdravko Bašić, dipl.ing.el. - član
 3. Marko Sikirica, mag.ing.el., - član

Povjerenstvo za internetsku stranicu, Glasilo i izdavaštvo:

 1. Mirko Čukljek, struč.spec.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. mr.sc. Miljenko Rodek, dipl.ing.el. – član
 3. Saša Mihić, mag.ing.el. – član
 4. Marko Sikirica, mag.ing.el. – član
 5. Sanja Vinter, dipl.ing.el. – član

Povjerenstvo za međunarodnu suradnju:

 1. Marko Sikirica, mag.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. mr.sc. Miljenko Rodek, dipl.ing.el. - član
 3. Smiljka Mamula, dipl.ing.el. – član
 4. Boris Vranešević, dipl.ing.el. - član

Povjerenstvo za zakonodavstvo i suradnju s ministarstvima:

 1. Damir Miljački, dipl.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Alen Cigić, dipl.ing.el. – član
 3. Luciano Ćustić, dipl.ing.el. – član
 4. Miroslav Krepela, dipl.ing.el. – član
 5. Sandra Lederhas, dipl.ing.el. - član
 6. Mislav Mišković, mag.ing.el. – član
 7. Krunoslav Novak, dipl.ing.el. – član
 8. Stjepan Pavliša, ing.el. – član
 9. Željko Radošević, dipl.ing.el. – član
 10. Dražen Šimić, dipl.ing.el. – član

Povjerenstvo za nadzor nad radom članova Komore:

 1. Natko Vučković, dipl.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Krunoslav Novak, dipl.ing.el. – član
 3. Damir Miljački, dipl.ing.el. – član

Povjerenstvo za trajno stručno usavršavanje:

 1. Mario Karin, dipl.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Mirko Čukljek, struč.spec.ing.el. – član
 3. Darko Kompari, dipl.ing.el. – član
 4. Sanja Vinter, dipl.ing.el. – član

Povjerenstvo za pitanja struke i promicanje elektrotehničke struke:

 1. mr.sc. Željko Radić, mag.ing.el. - predsjednik Povjerenstva
 2. Boris Vranešević, dipl.ing.el. - član
 3. Darko Angebrandt, dipl.ing.el. - član
 4. mr.sc. Zdravko Bašić, dipl.ing.el. – član
 5. Vladimir Ćakić, dipl.ing.el. – član
 6. Darko Knežević, dipl.ing.el. – član
 7. Franjo Medved, dipl.ing.el. – član

Povjerenstvo za domaće i inozemne stručne kvalifikacije:

 1. Smiljka Mamula, dipl.ing.el – predsjednica Povjerenstv
 2. Miroslav Krepela, dipl.ing.el. - član
 3. doc.dr.sc. Srđan Skok, dipl.ing.el. - član