Obrasci i potvrde

Evidencije

Evidencija stranih ovlaštenih osoba za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja


Evidencije o trajnom stručnom usavršavanju


Evidencija odobrenja za rad izdanih stranim inženjerima elektrotehničke struke