Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja usluga i sadržaja

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Dobro došli na web stranice Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (u daljnjem tekstu HKIE). HKIE omogućuje vam korištenje usluga i sadržaja svojih stranica koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja. Uvjeti korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge na stranicama u vlasništvu HKIE.

Korištenjem web stranica smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.


Opis usluga i sadržaja

Imenici i upisnici HKIE

Ova usluga omogućuje uvid u imenike, upisnike i evidenciju članova HKIE. Usluga je javnog karaktera i mogu je koristiti sve osobe koje pristupaju stranici.

Evidencija stalnog stručnog usavršavanja

Ova usluga omogućuje uvid u broj akademskih sati ostvarenih u propisanim razdobljima stalnog stručnog usavršavanja. Usluga nije javna i uvid u stanje ima samo član HKIE, odnosno registrirani inženjer kojem HKIE obavlja uslugu evidencije stalnog stručnog usavršavanja.

Forum

Forum je usluga koja omogućuje komunikaciju među članovima i reguliran je ovim Uvjetima te opće prihvaćenim pravilima ponašanja prilikom korištenja foruma. Uređivanje tema foruma kao i formiranje zaključaka je obveza Uredništva stranice.

Anketa

U anketama sudjeluju članovi HKIE. Teme i rezultate anketa uređuje Uredništvo.

Newsletter

Svi članovi HKIE kao i ostale osobe koje se registriraju, primaju newsletter na e-mail adrese iz baze HKIE. Usluga primanja newslettera može se otkazati.


Obveze korisnika pri korištenju stranice

HKIE ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici starnice te ne može jamčiti točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. HKIE neće ni na koji način biti odgovorna za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem stranice. Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja stranice, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

a) objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,

b) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,

c) manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem stranice,

d) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,

e) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,

f) objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, "spam", lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajući navode ili tvrdnje

g) svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme,

h) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih korisnika.

HKIE zadržava pravo na temelju vlastite procjene i bez prethodne obavijesti ukloniti sadržaj koji smatra neprikladnim ili koji nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

HKIE zadržava pravo ukidanja prava pristupa stranici bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja, odnosno kršenja ovih Uvjeta korištenja.


Autorska prava

Sadržaj na stranici zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu HKIE ili vlasnika sadržaja.

Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na stranici, o tome je dužan izvijestiti HKIE koristeći kontakt adresu.


Registracija korisnika stranica

Registracijom korisnik unosi podatke koji su distribuirani e-mail adresama iz baze HKIE - korisničko ime i lozinku. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom imenu i lozinci, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom stranice.


Pomoć i podrška

HKIE korisnicima stranica pruža pomoć i podršku preko kontakt poveznice na stranici. Uredništvo stranice obvezno je odgovoriti na sva pitanja i prijedloge članova.


Zaštita privatnosti i tajnost podataka

HKIE poštuje privatnost svojih članova i posjetitelja stranica. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

HKIE ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.


Poveznice na druge web-stranice

Neke od poveznica na stranicama vode na web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom HKIE. HKIE nije odgovorna za sadržaj tih stranica.


Sadržaj dobiven od članova i posjetitelja stranica

Svi poslani materijali, a osobito fotografije, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na stranicama HKIE. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. HKIE poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima.


Promjene sadržaja stranica i usluga

HKIE zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na stranicama bez obaveze prethodne najave. HKIE nije odgovorna za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.


Ukidanje i zabrana korištenja stranica i usluga

HKIE zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja stranica, a bez prethodne najave i obrazloženja. HKIE ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zabranom pristupa stranici.


Promjene Uvjeta korištenja

HKIE zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na stranicama HKIE.