Operativne informacije

Stručna mišljenja

Mišljenja, tumačenja, izjave, očitovanja


Službeni stav Komore o provedbi stručnoga nadzora građenja i provjeri ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje zakonske uvjete za obavljanje djelatnosti građenja Tumačenje MGIPU u svezi samostalnog obavljanja poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora Tumačenje propisa o radu i mirovinskom osiguranju (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) Tumačenje MGIPU: Stručni ispit položen prije 01.10.2005. MGIPU: Voditelji manje složenih radova Tumačenje MGIPU u svezi prava na upis u Evidenciju voditelja radova – tehničara Tumačenje MGIPU u svezi priznavanja odgovarajućih poslova u struci Tumačenje MGIPU u svezi upisa inženjera prometa smjer telekomunikacije temeljem stečenih prava Tumačenje MGIPU u svezi prava na upis u Evidenciju voditelja radova - tehničara u prijelaznom razdoblju na temelju stečenih prava Mišljenje MGIPU u svezi obveze polaganja stručnog ispita za voditelje manje složenih radova MGIPU: Tumačenje članka 28. stavka 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova) MGIPU: Tumačenje članka 37. stavka 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje MGIPU: Tumačenje članka 26. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Mišljenje MGIPU o mogućnosti obavljanja poslova u više organizacijskih oblika Mišljenje MGIPU o obavljanju poslova projektiranja/stručnog nadzora građenja u obrtu Tumačenje MGIPU u vezi Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina Mišljenje MGIPU o članku 9. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva Obavijest MGIPU u vezi Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina Mišljenje MGIPU u vezi mogućnosti obavljanja poslova ovlaštenog inženjera u mirovini Mišljenje Porezne uprave vezano na obračun PDV-a za usluge projektiranja i srodne struke Mišljenje MGIPU o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji Izjava o legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada Očitovanje MZOPUG u vezi postupka AZTN protiv Komora  Objašnjenje MZOPUG u vezi priznavanja inozemne stručne kvalifikacije Mišljenje MZOPUG u vezi obavljanja stručnog nadzora za izvođenje cijele građevine i zapošljavanje ovlaštenog inženjera druge struke Objašnjenje MZOPUG u vezi rada HKAIG do konstituiranja novih Komora Mišljenje MZOPUG o računanju vježbeničkog staža Objašnjenje MZOPUG u vezi rada stranih ovlaštenih inženjera u Republici Hrvatskoj Mišljenje MZOPUG u vezi primjene čl. 148. st. 2. Zakona Rješenje Ministarstva zdravstva