Akti Komore

Okončana savjetovanja

Okončano savjetovanje:
 Prijedlog izmjena i  dopuna Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike – po hitnom  postupku radi rokova usklađenosti Statuta i akata Komore. 
  
 
 
  Razlog donošenja: 
  Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i   djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 110/19) i Zakonu o   izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u   graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 110/19)

Izvješće


Okončano savjetovanje (trajalo od 20. siječnja do 20. veljače 2020. godine):
Prijedlog - Pravilnik o upisima Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Prijedlog - Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja  potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te  priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Razlog donošenja:  
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i  djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 110/19) i Zakonu o   izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 110/19)

Izvješće