Trajno stručno usavršavanje

Online prijava na seminar

Online prijava seminara na stranici: https://prijava.hkie.hr/ .