Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Zagreb, 04.02.2020. Važeća građevinska regulativa s naglaskom na vođenje građevinskog dnevnika te uvjeti stavljanja na tržište i ugradnju građevnih proizvoda u građevinu

Hrvatska  komora inženjera elektrotehnike organizira stručno predavanje o  primjeni važeće građevinske regulative s naglaskom na vođenje  građevinskog dnevnika te uvjetima stavljanja na tržište i ugradnju građevnih

proizvoda  u građevinu, zbog potrebe upoznavanja sudionika u gradnji s odredbama  važeće građevinske regulative te ujednačavanja rada u cilju zaštite od posljedica nepoznavanja ili pogrešne primjene propisa.

Stručno  predavanje namijenjeno je stručnim osobama koji namjeravaju provoditi  stručni nadzor ili obavljati poslove vođenja građenja.

 

Seminar će se održati u utorak, 04.02.2020. godine od 16:30 do 19:30 sati

Mjesto održavanja: Poslovni toranj „Chromos“, dvorana Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

 

Raspored predavanja:

          16:00 -16:30    Prijava sudionika

          16:30 -17:30    Važeća građevinska regulativa s naglaskom na vođenje građevinskog dnevnika 

                                    Primjeri građevinskog dnevnikaDamir Borović, dipl.ing.građ.

           17:30 -18:30    Uvjeti stavljanja na tržište i ugradnju građevnih proizvoda

                                     Primjeri izjava o svojstvima, uputa i sigurnosne obavijestiDamir Rukavina, dipl.ing.građ.

           18:30 -19:30    Pitanja i odgovori

           


Predavanje  je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 akademska sata  temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba  elektrotehničke struke.

Prijave za stručni seminar možete poslati do 03.02.2020. na e-mail: ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441.

 Obrazac prijave TSU.doc

Cijela arhiva