Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Zagreb, 09.03.2020, Digitalne platforme za vertikalno integrirani distribucijski sustav

HO CIRED i Hrvatska komora inženjera  elektrotehnike u ponedjeljak, 09. ožujka 2020. g.  organiziraju seminar  „Digitalne platforme za vertikalno integrirani distribucijski sustav“.

Seminar će se održati u Velikoj dvorani HEP d.d.,  Ulica grada Vukovara 37/VII od 09,00 do 17,00 sati. Sudionici ostvaruju  pravo na 8 akademskih sati temeljne naobrazbe.

Poziv na Seminar_9 ožujka.pdf
Cijela arhiva