Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Osijek, 12.03.2020. Novi propisi i projektiranje dojave požara kroz primjere projekata

Seminar  Novi propisi i projektiranje dojave požara kroz primjere projekata u  organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i Alarm automatike  d.o.o. održat će se u Osijeku u četvrtak, 12.03.2020. u dvorani na  FERIT-u, Kneza Trpimira 2,  Osijek od 11:00 do 14:00 sati.
Tokom 2019. godine su promijenjeni neki propisi koji se reflektiraju na  područje dojave požara i protupožarne zaštite u cijelosti - Zakon o  gradnji u dijelu vezanom za protupožarni elaborat te Zakon o vatrogastvu  u dijelu osiguranja dojave alarma vatrogasnim  postrojbama. Osim zakonskih izmjena u sustavima za dojavu požara treba  pratiti i nove verzije normi koje su obavezne za primjenu u sustavima za  dojavu požara.

Sudionici će na  seminaru biti upoznati s novim odredbama koje su relevantne za  projektiranje dojave požara i na nju vezanih sustava i to na primjerima  projekata.

Sudionici  seminara ostvaruju pravo na 4 akademska sata temeljne naobrazbe prema  Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.

Seminar je bez kotizacije, a više informacija i obrazac za prijavu možete naći na   https://www.alarmautomatika.com/hr/ciklus-seminara-novi-propisi-i-projektiranje-dojave-pozara-kroz-primjere-projekata/292/

Cijela arhiva