Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Zagreb, 13.04.2018. Centralizirano upravljanje velikim objektima – EU fondovi, energetska učinkovitost, automatika, tehnička zaštita

Seminar  Centralizirano upravljanje velikim objektima – EU fondovi, energetska učinkovitost, automatika, tehnička zaštita u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i Alarm automatike d.o.o. održat će se u Zagrebu u petak, 13.04.2018. Mjesto održavanja: Poslovni toranj „Chromos“, dvorana Zagreb, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb.

Cilj seminara je prikazati načela centraliziranog upravljanja velikim objektima te sudionike upoznati sa razlozima i preduvjetima uvođenja CNUS-a, sustavima koji se uobičajeno centraliziraju, protokolima komunikacije, arhitekturom i sučeljima,  njegovim utjecajem na energetsku učinkovitost i mogućnosti sufinanciranja iz fondova EU, a bit će prikazani i primjeri centralizacije sustava na velikim objektima, posebno hotelima.

 

Sudionici seminara ostvaruju pravo na 4 akademska sata temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.

Seminar je bez kotizacije, a više informacija i obrazac za prijavu možete naći nahttps://www.alarmautomatika.com/.

Cijela arhiva