Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Osijek, 09.04.2018. "Novi provedbeni propisi u distribucijskom sustavu"

Vijeće Područnog odbora Osijek organizira stručno predavanje na temu „Novi provedbeni propisi u distribucijskom sustavu“ u  ponedjeljak, 09.04.2018. godine u 12:00 sati.

Mjesto održavanja: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, dvorana K2-11, Cara Hadrijana 10b, Osijek.

Predavanje će održati gđa. mr.sc. Marina Čavlović dipl ing.el.

Tema seminara je promjena propisa HEP-a u vezi pravila priključenja na elektroenergetski sustav, način i uvjeti ishođenja nužnih dokumenata u postupku priključenja,

žalbeni postupak kao i prava i obveze strana u postupku priključenja.                                                       

Raspored događanja:

          - 11:30 - 12:00   Prijava sudionika

          - 12:00 -14:00   Predavanje       

Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 2 akademska sata temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.

Prijave za predavanje možete poslati do 06.04.2018. na e-mail: ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441.

Obrazac prijave
Cijela arhiva