Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Centralizirano upravljanje velikim objektima – EU fondovi, energetska učinkovitost, automatika, tehnička zaštita - 22.03.2018.

Seminar Centralizirano upravljanje velikim objektima – EU fondovi, energetska učinkovitost, automatika, tehnička zaštita u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i Alarm automatike d.o.o. održat će se u Splitu u četvrtak, 22.03.2018. u Hotelu Marvie, Peričićeva 1, Split.
Cilj seminara je prikazati načela centraliziranog upravljanja velikim objektima te sudionike upoznati sa razlozima i preduvjetima uvođenja CNUS-a, sustavima koji se uobičajeno centraliziraju, protokolima komunikacije, arhitekturom i sučeljima, njegovim utjecajem na energetsku učinkovitost i mogućnosti sufinanciranja iz fondova EU, a bit će prikazani i primjeri centralizacije sustava na velikim objektima, posebno hotelima.

Sudionici seminara ostvaruju pravo na 4 akademska sata temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.
Seminar je bez kotizacije, a više informacija i obrazac za prijavu možete naći na https://www.alarmautomatika.com/.

Cijela arhiva