Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Novi provedbeni propisi u distribucijskom sustavu - 05.04.2018.

HO CIRED i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike u četvrtak, 05. travnja 2018. g. organiziraju seminar "Novi provedbeni propisi u distribucijskom sustavu".

Seminar će se održati u Velikoj dvorani HEP d.d., Ulica grada Vukovara 37/VII od 09,00 do 17,00 sati. Sudionici ostvaruju pravo na 8 akademskih sati.

Poziv na seminar Prijavnica HO-CIRED Prijavnica HKIE
Cijela arhiva