Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Varaždin, 10.05.2018. Projektiranje EKMI u poslovnim i stambenim zgradama

Vijeće Područnog odbora Varaždin organizira stručni skup (seminar):

Projektiranje EKMI u poslovnim i stambenim zgradama

Predavanja će održati g. Goran Belamarić, dipl.ing.el.

Seminar će se održati u četvrtak, 10.05.2018. godine od 09,00 – 13,00 sati

Mjesto održavanja: GRADSKA SPORTSKA DVORANA, Šetalište Franje Tuđmana 1, Varaždin.


Raspored događanja:

            

           8:30 - 09:00   Prijava sudionika

           9:00 -11:00    Predavanje

          11:00 -11:15   Pauza

          11:15 -13:00   Predavanje

          13:00 - 14:00  Domjenak


Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 5 akademskih sati temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.

Prijave za predavanje (seminar) možete poslati do 08.05.2018. na e-mail: ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441.

Prijavnica za sudjelovanje na stručnom skupu
Cijela arhiva