Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Osijek, 25.05.2018. Projektiranje elektroničke komunikacijske mrežne infrastrukture u poslovnim i stambenim zgradama

Vijeće Područnog odbora Osijek organizira stručni skup (seminar):

Projektiranje elektroničke komunikacijske mrežne infrastrukture u poslovnim i stambenim zgradama

Predavanje će održati g. Goran Belamarić, dipl.ing.el.

Seminar će se održati u petak, 25.05.2018. godine od 11,00 – 15,00 sati

Mjesto održavanja: Dvorana 2- 31, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Cara Hadrijana 10b, Osijek

 

Raspored događanja:

 

           10:30 - 11:00   Prijava sudionika

           11:00 -13:00    Predavanje

           13:00 -13:15    Pauza

           13:15 -15:00    Predavanje

           15:00               Domjenak

 

Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 5 akademskih sati temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.

Prijave za predavanje (seminar) možete poslati do 23.05.2018. na e-mail: ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441.

Obrazac prijave
Cijela arhiva