Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Zagreb, 29.11.2018. – Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

U četvrtak, 29.11.2018. u Zagrebu, u dvorani stare upravne zgrade HEP-a na VII. Katu u Ulici grada Vukovara 37 u organizaciji HO CIRED i HKIE od 9,00 do 17,00 sati održat će se stručno predavanje na temu

"Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji".

Kotizacija za sudjelovanje na ovom seminaru iznosi 1.000 kn + PDV= 1.250,00 kn, i uključuje materijale seminara, jutarnje osvježenje i ručak.

Kotizaciju uplatiti do 26. studenoga 2018. na IBAN žiro-račun: HR93 2340 0091 1102 5968 2.

Potvrdu o uplati poslati e–poštom na adresu ho-cired@zg.t-com.hr ili telefaksom na broj 01/617 15 27.

Broj sudionika je ograničen pa će se njihov konačni broj zaključiti prioritetom uplaćenih kotizacija.

Sudjelovanje na Seminaru vrednuje se u Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike s 8 akademskih sati.

Prijavnica za Seminar ─ kao i obrazac za obveznike stručnog usavršavanja ─ dostupni su na

web–stranici www.ho-cired.hr, i šalju se ispunjeni e–poštom na adresu ho-cired@zg.t-com.hr ili telefaksom na broj 01/ 617 15 27.


Poziv na seminar

Prijavnica HKIE

Prijavnica HO CIRED

Cijela arhiva