Trajno stručno usavršavanje

Seminari - arhiva

Rijeka, 17.05.2018. Projektiranje elektroničke komunikacijske mrežne infrastrukture u poslovnim i stambenim zgradama

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike organizira stručni skup (seminar):

Projektiranje elektroničke komunikacijske mrežne infrastrukture u poslovnim i stambenim zgradama

Predavanje će održati g. Goran Belamarić, dipl.ing.el.

Seminar će se održati u četvrtak, 17.05.2018. godine od 12,00 do16,00 sati

Mjesto održavanja: Društvo arhitekata Rijeka, Dežmanova 2A, Rijeka

 

Raspored događanja:

 

           11:30 - 12:00   Prijava sudionika

           12:00 -14:00    Predavanje

           14:00 -14:15    Pauza

           14:15 -16:00    Predavanje

           16:00               Domjenak

 

Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 5 akademskih sati temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.

Prijave za predavanje (seminar) možete poslati do 15.05.2018. na e-mail: ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441.

Obrazac prijave
Cijela arhiva