Poziv autorima za prijavu sažetka rada za 14. Dane inženjera elektrotehnike

Pozivaju se autori radova da prijave sažetke referata za 14. Dane inženjera elektrotehnike koji će se održati od 29.09.2022. do 01.10.2022. god. u hotelu „Olympia“ u Vodicama.

 

Stručni odbor 14. Dana inženjera elektrotehnike prema dostavljenim sažecima radova vrši odabir radova, a nakon pregleda dostavljenih dovršenih radova Stručni odbor odlučit će o konačnom prihvaćanju radova i načinu njihove prezentacije.

Svi prihvaćeni radovi objavit će se u Zborniku radova i prezentirati na 14. Danima inženjera elektrotehnike kroz stručno predavanje ili poster sekciju s terminom prezentacije rada za sudionike.


VAŽNI DATUMI

Dostava prijave referata sa sažetkom

04.04.2022.

Obavijest o prihvaćanju referata

26.04.2022.

Rok za dostavu cijelog rada

13.06.2022.NATJEČAJ 14. DIE.docx


PRIJAVA SAŽETKA REFERATA 14.DIE.docx