DIE 2018

Prijava sudjelovanja za 11. Dane inženjera elektrotehnike

Pula, 27.09.2018. – 29.09.2018.
Park Plaza Histria

Rok i način prijave
Prijave sudjelovanja za 11. Dane inženjera elektrotehnike primaju se do 21.09.2018. godine putem online prijave.

Kotizacija za sudionike
Cijena kotizacije za sudionike iznosi 1.500,00 kn + PDV( 1.875,00 kn)
Kotizacija uključuje tiskane materijale skupa i sudjelovanje na svim društvenim događanjima u sklopu skupa.
U kotizaciju nije uključen smještaj niti ručak za vrijeme trajanja 11. Dana inženjera elektrotehnike.

Kotizacija za osobu u pratnji
Cijena kotizacije za osobu u pratnji iznosi 500,00 kn + PDV ( 625,00 kn), a uključuje svečanu večeru, domjenak, izlet.
U kotizaciju nije uključen smještaj niti ručak za vrijeme trajanja 11. Dana inženjera elektrotehnike.

Sudionici 11. Dana inženjera elektrotehnike ostvaruju 22 akademska sata temeljne naobrazbe sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba elektrotehničke struke.

Prijava za sudjelovanje smatrat će se kompletnom nakon dostavljenog dokaza o izvršenoj uplati kotizacije do 21.09.2018. godine.  Dokaz o izvršenoj uplati kotizacije možete poslati putem e-maila ssu@hkie.hr