DIE 2018

Poziv autorima za prijavu sažetka rada za 11. Dane inženjera elektrotehnike

Pozivaju se autori radova da prijave sažetke referata za 11. Dane inženjera elektrotehnike koji će se održati od 27. rujna do 29. rujna 2018. god. u hotelu „Park Plaza Histria“ u Puli.
Stručni odbor 11. Dana inženjera elektrotehnike prema dostavljenim sažecima radova vrši odabir radova, a nakon pregleda dostavljenih dovršenih radova Stručni odbor odlučit će o konačnom prihvaćanju radova i načinu njihove prezentacije.
Svi prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova i prezentirani na 11. Danima inženjera elektrotehnike kroz stručno predavanje ili poster sekciju s terminom prezentacije rada za sudionike.

VAŽNI DATUMI

Dostava prijave referata sa sažetkom
 
07.05.2018.
 
Obavijest o prihvaćanju referata
 
15.05.2018.
Rok za dostavu cijelog rada
 
18.06.2018.
 

NATJEČAJ 11-DIE - TEMATSKE CJELINE
PRIJAVA SAŽETKA REFERATA-11-DIE.docx