Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2024.

Webinar 13.03.2024. – Komunikacijski pretvornici za HVAC i automatizaciju zgrada te Industrijski ili kolaborativni robot?

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike i tvrtka INEA CR d.o.o. organiziraju webinar u srijedu, 13.03.2024.  od 13:00 do 15:30 sati.

Sudjelovanjem na webinaru ostvarujete pravo na 3 školska sata iz stručnog područja.

Tema webinara:

Komunikacijski pretvornici za HVAC i automatizaciju zgrada, predavač: Valerij Kasik, dipl.ing.el.

Sažetak predavanja:

 • Uvod (predstavljanje HMS-a, Intesis-a i Inee HR)
 • Intesis protokol konverteri u BMS-u:
 • Modbus
 • BACnet
 • DALI-2
 • KNX (prošireno)
 • AC sučelja
 • Rješenja u cloudu
 • MAPS – alat za brzo puštanje u pogon i održavanje BMS sistema

Industrijski ili kolaborativni robot?, predavač: Dominik Vezmar,mag.stroj.

Sažetak predavanja:

 • Uvod u industrijske robote
 • Uvod u kolaborativne robote
 • Standardna oprema potrebna za aplikaciju s industrijskim robotom
 • Standardna oprema potrebna za aplikaciju s kolaborativnim robotom
 • Koji robot odabrati za pojedine aplikacije

Prijave za webinar počinju 28.02.2024. od 10:00 sati i traju do 13.03.2024. do 13:00 sati ( nakon navedenog termina nema mogućnosti prijave za webinar).

Sudjelovanje na webinaru je bez kotizacije, a prijaviti se možete na linku https://prijava.hkie.hr/.

Sudjelovanje na webinaru i ostvarivanje prava na školske sate priznaje se svim sudionicima koji su webinar pokrenuli u navedenom terminu održavanja istoga.

Sve vijesti