Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2024.

Varaždin, 07.03.2024 - Seminar eGrađevinski dnevnik i zbor PO Varaždin

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

pozivamo Vas na Zbor područnog odbora Varaždin u četvrtak, 07.03.2024. godine u 14:00 sati u prostorima PARK BOUTIQUE HOTELA, J. Habdelića 6, u Varaždinu.

U sklopu Zbora moći ćete čuti aktualnosti u Komori od strane predsjednika Komore, Natka Vučkovića, kao i od članova Upravnog odbora Komore.

 

Nakon navedenoga održat će se sljedeće predavanje:

 

eGrađevinski dnevnik

 

Sadržaj edukacije:

 

  • ukratko o eGD,
  • otvaranje dnevnika - tko i kako,
  • neophodni podaci za aktivaciju,
  • vođenje dijelova dnevnika, dnevne evidencije - prvenstveno za izvođače
  • dokazi i isprave,
  • zatvaranje dnevnika,
  • izjave izvođača i izvješća nadzornih inženjera
  • uporabna dozvola i tehnički pregled (s aspekta korištenja eGrađevinskog dnevnika)

 

Predavači: Gordana Špehar Hafizović, dipl.ing.arh. i Marija Novaković, ing.

Broj školskih sati: 2 školska sata iz tehničke regulative

Molimo članove Komore iz Područnog odbora Varaždin da potvrde svoj dolazak u svrhu organizacije.

Prijave za seminar počinju 27.02.2024. i traju do 06.03.2024. do 16:00 sati, a prijaviti se možete na linku https://prijava.hkie.hr/.

Ukoliko se prijavite za seminar, a nećete biti u mogućnosti prisustvovati molim Vas da svoju prijavu otkažete putem e-maila: ssu@hkie.hr.

Nakon predviđenog stručnoga predavanja pozivamo Vas na prigodan domjenak.

S poštovanjem

Sve vijesti