Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2018.

Sastanak s članovima Komore iz PO Rijeka

Dana 17.05.2018. godine u Rijeci, u prostorijama Društva arhitekata Rijeka u 10:00 sati održan je sastanak s članovima Komore iz PO Rijeka koji je sazvan od strane predsjednik Komore, Damira Miljačkog, i članova Upravnoga odbora Komore u cilju pružanja potpunih i istinitih informacija o dosadašnjem tijeku izbornog procesa za tijela Komore.

Predsjednik Komore je uputio javni poziv članovima Komore iz PO Rijeka da se uključe u proces izbora za tijela Komore, te da svojim aktivnim djelovanjem pomognu boljitku Komore. Članovi Komore iz PO Rijeka su upoznati s činjenicom da budući razvitak Komore i rad na promicanju elektrotehničke struke i poboljšanja statusa članova Komore ovisi prvenstveno o uspješno završenim izborima za tijela Komore. Rasprava je u načelu bila konstruktivna uz određene nesuglasice između dijela članova Komore iz PO Rijeka i predsjednika i članova Upravnoga odbora Komore.

Nakon održanoga sastanka, Komora je organizirala stručno predavanje od strane Gorana Belamarića, dipl.ing.el. na temu „Projektiranje elektroničke komunikacijske mrežne infrastrukture u poslovnim i stambenim zgradama“. Na predavanju je ukupno sudjelovalo 49 sudionika.

Istoga dana, članovi UO HKIE su održali sjednicu na kojoj se posebni osvrt dao na dopis iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, a koji je upućen članovima Skupštine Komore od strane ministra Predraga Štromara. Slijedom navedenoga, odlučeno je da se dopis koji je upućen svim članovima Skupštine Komore, a neobjavljen od strane bivšega predsjednika Željka Matića javno objavi na web stranici Komore i putem pošte uruči svim članovima Skupštine na koje je i bio upućen.

Također radi upita pojedinih članova Komore UO HKIE je odlučio da se objavi potvrđeni izvod iz sudskog registra gdje su vidljive promjene zakonskog zastupnika Hrvatske komore inženjera elektrotehnike.

Izvadak iz sudskog registra Odgovor MGIPU Skupštini HKIE od 01.03.2018. godine
Sve vijesti