Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2018.

Izvješće o održanoj 12. sjednici Skupštine HKIE

Sukladno članku 8. stavku 1. Poslovnika o radu Skupštine HKIE, Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike sazvao je 12. sjednicu Skupštine HKIE pisanim putem elektroničkom poštom. U razdoblju od 9. do 16. svibnja 2018. pisanim putem glasovalo se o jednoj točki dnevnog reda: "Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za tijela Komore". Od ukupnog broja članova Skupštine Komore (63) glasovalo je ukupno 52 člana Skupštine Komore, na slijedeći način: 51 član ZA i 1 član PROTIV.

Sve vijesti