Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2024.

Rijeka, 08.02.2024. - Programski alati za pomoć pri projektiranju u elektroenergetici i industrijskoj automatizaciji

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i Schneider Electric d.o.o. održat će se seminar namijenjen isključivo projektantima elektrotehničkih sustava na temu Programski alati za pomoć pri projektiranju u elektroenergetici i industrijskoj automatizaciji u četvrtak, 08.02.2024. u Rijeci od 10:45 do 15,30 sati a predavanje će održati Ivana Nedić, mag.ing.el. , Krunoslav Sever, mag.ing.el., Dario Petrlić, dipl.ing.stroj. i Hrvoje Čunko, dipl.ing.el. 

Mjesto održavanja: Kampus Sveučilišta u Rijeci, Zgrada Filozofskog fakulteta , dvorana FF-006, Sveučilišna avenija 4, Rijeka

Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 sata iz stručnog područja.

 

Prijave za seminar traju od 26.01.2024. od 10:00 sati do popunjenosti kapaciteta dvorane od 100 sudionika. Ukoliko se prijavite, a nećete biti u mogućnosti prisustvovati seminaru molim Vas da putem e-maila ssu@hkie.hr otkažete svoju prijavu do utorka, 06.02.2024. do 12:00 sati.

Raspored događanja:

 • 10:45-11:00               Prijava sudionika uz piće dobrodošlice
 • 11:00-12:30               Predavanje
 • 12:30-12:40               Pauza za kavu
 • 12:40-14:00               Predavanje
 • 14:30-15:30                Ručak

Tema seminara:

Predavanjem će biti obuhvaćeni freeware, shareware i licenčni programski paketi namijenjeni elektro-projektantima. Krećući od podloge s tlocrtom objekta s priloženim teretima kao ulaznim podatkom proći ćemo niz različitih programskih alat koji služe kao pripomoć u projektiranju.  Alati koji će biti predstavljeni na gore navedenom primjeru:

 

 • EcoStruxture Power Design - programski alat za proračun el. mreža,
 • EcoStruxture Power Build - programski alat za crtanje i konfiguriranje NN energetskih ormara,
 • CanBrass, CanCAD - programski alat za crtanje i konfiguraciju Canalis sabirničkog oklopljenog razvoda u 3D Acad okruženju,
 • Revit BimBusway, programski alat za crtanje i konfiguraciju Canalis sabirničkog oklopljenog razvoda u 3D BIM Revit okruženju,
 • ProClima – programski alat za konfiguraciju rješenja hlađenje/grijanja el. ormara,
 • APC konfiguratori za odabir UPS-ova i komponenti data centra  - set programskih alata za proračun efikasnosti data centara, UPS-a, te ostalih karakterističnih detalja za sustave besprekidnog napajanja,
 • EcoStruxture Plant – programski alat za konfiguraciju i crtanje topologije mreže industrijske automatizacije,
 • Motor Managment tool  -  programski alat za analizu napajanja i zaštitu motora, 
 • SEE Electrical – programski alat za izradu električnih shema,
 • Prikaz baza Schneider Electric BIM familija opreme, SE digital rules konfigurator Spacial ponude, različiti Schneider Electric web konfiguratori sklopne opreme,
 • Izrada specifikacija s procjenom troška u XLS alatu.

Upute za prijavu sudjelovanja na seminaru:

Ukoliko se niste registrirali u sustav  na linku  https://prijava.hkie.hr/  prvo morate kreirati korisnički račun, na e- mail adresu koja je upisana u formi stići će sigurnosni mail za potvrdu vaše registracije i nakon toga možete ostvariti prijavu za seminar putem online prijave na linku  https://prijava.hkie.hr/.

Ukoliko ste već izvršili registraciju u sustav potrebno je samo ispuniti online prijavu na linku  https://prijava.hkie.hr/.

Sve vijesti