Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2019.

Odluka o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske usluge

U cilju daljnjeg razvitka projektantskih i  ostalih inženjerskih  usluga u graditeljstvu donesena je Odluka o  određivanju relativnih  pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima  povezane savjetodavne  usluge u graditeljstvu i prostornom  uređenju.

Objavi Odluke  prethodila je višemjesečna uspješna  suradnja našega Ministarstva s  Ministarstvom gospodarstva,  poduzetništva i obrta, strukovnim komorama  inženjera u graditeljstvu,  arhitekturi i geodeziji kao i s ostalim  relevantnim sudionicima.

Odlukom se uređuju relativni ponderi  javnih  naručitelja iz djelokruga Ministarstva za arhitektonske i  inženjerske i s  njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i  prostornom  uređenju, a koje u postupcima javne nabave mogu koristiti  i  drugi obveznici javne nabave.

Pravni temelj za donošenje Odluke  je članak 284.,  stavak 8. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16),  kojim se propisuje  da čelnik središnjeg tijela državne uprave može  javnim naručiteljima iz  svog djelokruga odlukom odrediti relativne   pondere za pojedine vrste predmeta nabave, s time da relativni ponder   cijene ili troška ne smije biti veći od 90%.

Ovom Odlukom dat je  okvir unutar kojega se za  svaku pojedinu javnu nabavu arhitektonske,  inženjerske i s njima  povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i  prostornom uređenju mogu  odrediti kvalitativni kriteriji, za  učinkovitiji odabir  ekonomski najpovoljnije ponude.

Poznato je da  predmetne usluge imaju presudan  utjecaj na visinu ukupnih troškova u  realizaciji usluga u području  prostornog uređenja i gradnje, s obzirom  da najjeftinija ponuda nije  ujedno i najpovoljnija ponuda.

Kvalitetan  izbor pružatelja usluge jamči  naručitelju realizaciju usluge uz  optimalne troškove, a ova Odluka je  alat za postavljanje kvalitativnih  kriterija za javnu nabavu.

Zbog pozitivnog utjecaja kriterija  kvalitete u  odabiru ekonomski najpovoljnijih ponuda, dajemo preporuku  da se općenito  kod nabave predmetnih usluga koristi ova Odluka.

 

Cijelu odluku pročitajte na poveznici.


Ispravak Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske poslove objavljen je u Narodnim novinama, br. 5/2019.

Sve vijesti