Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2020.

KORPORATIVNA KOMORSKA KARTICA ZA DIGITALNO POTPISIVANJE DOKUMENATA U SUSTAVIMA eDOZVOLA I eGRAĐEVINSKI DNEVNIK

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike omogućila je svim svojim članovima nabavu korporativnih kartica za elektroničko potpisivanje dokumenata u sustavima eDozvola i eGrađevinski dnevnik.

Trošak korporativnih kartica za sve članove snosi Komora (osim u slučaju oštećenja, gubitka ili promijene podataka).

Od 2020. godine u sustavu eDozvole digitalno potpisivanje već je omogućeno s korporativnom karticom, a koje je Komora osigurala za sve ovlaštene inženjere elektrotehnike, projektante i nadzorne inženjere.

U 2022. započeo je s radom sustav eGrađevinski dnevnik te Komora također omogućava izradu korporativnih kartica za sve svoje članove, inženjere gradilišta i voditelje radova kako bi im se omogućio pristup navedenom sustavu.

Radi visoke razine sigurnosti elektroničkih kartica za digitalno potpisivanje dokumenata potrebno je provesti odgovarajuću proceduru za izdavanje istih.

Da bi Vam se mogla izraditi korporativna kartica za digitalno potpisivanje dokumenata potrebno je ispuniti obrazac Zahtjeva

Ispunjavaju se samo osobni podaci i potpisuje na dnu obrasca. Rubrika koja vrsta certifikata je potrebna već je ispunjena.

Ispunjeni Zahtjev zajedno s kopijom osobne iskaznice možete: 

  1. osobno uručiti u uredu AKD – adresa: Savska cesta 28/I.kat, 10000 Zagreb, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 sati.
  2. dostaviti putem pošte na adresa ureda AKD, Savska cesta 28/I.kat, 10000 Zagreb, na način da se zahtjev ovjeri kod javnog bilježnika.
  3. poslati putem maila: ra.ured@akd.hr na način da zahtjev potpišete kvalificiranim elektroničkim potpisom - osobnom iskaznicom. Potrebno je pripaziti da se prilikom digitalnog potpisivanja zahtjev potpiše ispravnim certifikatom (potpisnim).

Korporativne kartice izrađuju se za sve članove Komore koji imaju aktivni status u Komori.

Korporativnu iskaznicu je potrebno preuzeti najkasnije 120 dana od datuma izdavanja. Ukoliko se iskaznica ne preuzme u navedenom roku, nadležni RA ured radi opoziv iskaznice i ista se šalje na uništavanje.

NAPOMENA: 

Članovi Komore koji su upisani u imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike i u imenik inženjera gradilišta / imenik voditelja radova,  s istom korporativnom karticom mogu pristupiti i u sustav eDozvola  i u sustav eGrađevinski dnevnik.

Dakle, jedna korporativna kartica vrijedi za oba imenika.

 

Važno!

Pozivamo Vas da obratite pozornost na datum isteka osobnih certifikata putem Certilia Middleware aplikacije kao i na e-mail upozorenja Certilie o prestanku važenja certifikata koji će prije isteka važenja certifikata stići na vaše prijavljene e-mail adrese.

Rok valjanosti certifikata (identifikacijskog i potpisnog) korporativne iskaznice iznosi tri godine od datuma izdavanja (ukoliko se isti ranije ne opozovu od strane nadležnog RA ureda).

Predlažemo da u roku od 30 dana prije isteka postojećih certifikata, sukladno Općim pravilima pružanja usluga certificiranja AKD-a, ponovno ispunite Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata za fizičke osobe, a koji se nalazi u dnu ove stranice. (u prilogu)

AKTIVACIJA korporativne kartice i upute o promjeni izgleda potpisa

Dostavljamo Vam upute vezane za aktiviranje korporativne komorske kartice kao i izgled elektronskog potpisa.

Nakon primitka korporativne e-iskaznice, istu treba aktivirati. Uz karticu (ako je osobno uručenje) ili nekoliko dana kasnije (ako je kartica dostavljena), dobije se sigurnosna omotnica koja sadrži inicijalnu lozinku za aktivaciju korisničkog računa. Potrebno je pripremiti čitač kartica (integriran u računalo ili vanjski USB čitač kartica). Čitač kartica je uređaj koji omogućuje komunikaciju s elektroničkim dijelom kartice.

Upute za aktivaciju te sve informacije vezano za korištenje nalaze se na sljedećem linku:

VIDEO PRIKAZ: Aktivacija korporativne e-iskaznice za digitalno potpisivanje dokumenata

Promjena izgleda elektroničkog potpisa na korporativnoj iskaznici:

Certifikati na iskaznici (kartici) sadrže sve potrebne podatke te ih je potrebno prikazati kako bi se izgled elektroničkog potpisa uskladio s člankom 15. stavkom 2. Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19).

Potrebno je konfigurirati elektronički potpis tj. promijeniti izgled potpisa jer kartica dolazi sa standardnim potpisom koji ne prikazuje sve tražene podatke.

 
Upute o promjeni izgleda elektroničkog potpisa

Obavijest o ponudi AKD - udaljeni korporativni certifikat za pristupanje digitalnim uslugama te elektroničko potpisivanje

AKD je uveo novu eRED online aplikaciju za rezerviranje termina.

Više o tome na linku :

https://e-red.hr/mjesta

Upute o načinu aktivacije komorske kartice .pdf Zahtjev za izdavanje certifikata-2022.doc Upute za potpisivanje dokumenta Adobe.pdf
Sve vijesti