Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2024.

eGrađevinski dnevnik

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

dana 1. siječnja 2022. godine stupio je na snagu Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (Narodne novine, br. 131/2021),

a dana 15. lipnja 2022. u Narodnim novinama objavljen je  Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 68/22)

U skladu s navedenim izmjenama odredbe Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera se primjenjuje na građenje koje je započelo do 31. prosinca 2022., a obvezna primjena istog, a time i vođenje e-Građevinskog dnevnika je od 1. siječnja 2023. godine.

Građevinski dnevnik ubuduće se vodi kao elektronički zapis u programu eGrađevinski dnevnik.


1 PDF eGD MN OSNOVE.pdf 2 PDF eGD MN uređivanje dnevnika v 13.pdf 3 PDF eGD MN listovi v 15.pdf 4 PDF eGD MN novi dio dn novi izvođač v 14.pdf Shema gradilista.pdf upute za eGradevinski dnevnik.pdf
Sve vijesti