Poziv autorima za prijavu sažetka rada za 12. Dane inženjera elektrotehnike

Pozivaju se autori radova da prijave sažetke referata za 12. Dane inženjera elektrotehnike koji će se održati od 03.10.2019. do 05.10.2019. god. u hotelu „Olympia“ u Vodicama. 

Stručni odbor 12. Dana inženjera elektrotehnike prema dostavljenim sažecima radova vrši odabir radova, a nakon pregleda dostavljenih dovršenih radova Stručni odbor odlučit će o konačnom prihvaćanju radova i načinu njihove prezentacije.

Svi prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova i prezentirani na 12. Danima inženjera elektrotehnike kroz stručno predavanje ili poster sekciju s terminom prezentacije rada za sudionike.

 


VAŽNI DATUMI


Dostava prijave referata sa sažetkom
 
01.04.2019.
 
Obavijest o prihvaćanju referata
 
23.04.2019.
Rok za dostavu cijelog rada
 
10.06.2019.
 

 


NATJEČAJ 12. DIE- TEMATSKE CJ..docx


PRIJAVA SAŽETKA REFERATA 12.DIE.docx