Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2018.

Zbor Područnog odbora Varaždin, 24.10.2018.

Vijeće Područnog odbora Varaždin organizira Zbor PO Varaždin za područje Varaždinske, Međimurske, Koprivničko – križevačke, Bjelovarsko – bilogorske i Krapinsko – zagorske županije koji će se održati u srijedu, 24.10.2018.g. u 11:00 sati u GRADSKOJ SPORTSKOJ DVORANI, Šetalište Franje Tuđmana 1, Varaždin.


Dnevni red Zbora PO Varaždin:

1. Izbori za članove Vijeća područnog odbora Varaždin

2. Razno


U sklopu Zbora PO Varaždin od 12:00 do 14:00 sati g. Pero Jeleč i g. Gordan Plašić održat će stručno predavanje na temu: Prevencija i zaštita od toplinskih učinaka električnog luka u niskonaponskim mrežama.


Raspored tema:

- Proračun energije električnog luka i determiniranje zaštitne opreme sukladno standardu IEC 61482

- Zaštita od toplinskih učinaka u NN instalacijama sukladno standardu IEC 60364-4-42:2014-11

- Tipski testirani NN razdjelnici izvedeni sukladno standardima IEC 61439-1 i IEC 61439-2


Prisustvovanje predavanju je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 2 akademska sata.

Obrazac prijave

ZBOR PO

Sve vijesti