Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2019.

Zbor Područnog odbora Varaždin, 07.06.2019.

Vijeće  Područnog odbora Varaždin organizira Zbor PO Varaždin za područje  Varaždinske, Međimurske, Koprivničko – križevačke, Bjelovarsko  – bilogorske i Krapinsko – zagorske županije koji će se održati u petak, 07.06.2019.g. u 10:00 sati u GRADSKOJ SPORTSKOJ  DVORANI, Šetalište Franje Tuđmana 1, Varaždin.

U sklopu Zbora održat će se sljedeća  predavanja: 

Voditelj  projekta – osnove upravljanja projektima prema međunarodno priznatim  certifikatima – predavač Sandra Lederhas, dipl.ing.el.

Katodna zaštita – niskonaponski elektrotehnički sustav - predavač Stjepana Pavliša, ing.el.

 

Raspored predavanja i događanja:

10:00 - 10:45 Zbor PO Varaždin
10:45 - 11:00 Prijava sudionika za stručna predavanja
11:00 - 12:30 Voditelj projekta – osnove upravljanja projektima prema  međunarodno priznatim certifikatima – predavač Sandra Lederhas,  dipl.ing.el.
12.30 - 12:45 Pauza
12:45 - 14:15 Katodna zaštita – niskonaponski elektrotehnički sustav - predavač Stjepan Pavliša, ing.el.
14:15 Domjenak

Predavanje  je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 akademska sata  temeljne naobrazbe prema Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba  elektrotehničke struke.

Prijave za seminar možete poslati do 05.06.2019. na e-mail:ssu@hkie.hr ili  fax: 01/5508-441. 

Molim Vas potvrdite dolazak na  Zbor PO Varaždin na mail:ssu@hkie.hr

07.06.2019. VARAŽDIN - prijava.doc poziv-Zbor PO Varaždin,07.06.2019..doc
Sve vijesti