Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2019.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 110/19)

Hrvatski  sabor je 31.10.2019. donio odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i  dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i  gradnje. Zakon je objavljen u Narodnim Novinama   br.110 dana 15.11.2019. te stupa na snagu osmog dana od dana objave. 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_11_110_2215.html

Sve vijesti