Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2021.

Webinar 31.05.2021. - Aktivni obnovljivi izvori energije u funkciji regulacije napredne elektroenergetske mreže

HRO CIGRE organizira webinar na temu Aktivni obnovljivi izvori energije u funkciji regulacije napredne elektroenergetske mreže u ponedjeljak, 31. svibnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati. Predavanje će održati g. Srđan Skok. Sudjelovanje na seminaru omogućeno je online putem platforme Microsoft Teams. Za pristup predavanju ne treba korisnički račun, a pridružiti se možete klikom na donju poveznicu (putem web-preglednika ili samostalne aplikacije):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2d8fb2beaa94443bb71b2ecf7eb75a7e%40thread.tacv2/1621318380367?context=%7b%22Tid%22%3a%22d974b4df-eec2-433e-a918-3fe18412735f%22%2c%22Oid%22%3a%2221e52ff9-f12a-47cf-8976-e0dbbd2a2ab8%22%7d
       
 

Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 sata iz stručnog područja. Prilikom registracije potrebno je upisati puno ime i prezime, OIB i mail adresu.        

Sažetak: Obnovljivi izvori energije (OIE) danas bez sumnje, predstavljaju značajan proizvodni resurs naprednih elektroenergetskih mreža. Pozitivni učinci proizvodnje električne energije iz OIE na očuvanje zaštite okoliša su neosporni, međutim njihov intermitentni i nepredvidiv način rada donosi nove uvjete nadzora, zaštite i vođenja naprednih mreža. Tradicionalni princip regulacije elektroenergetskog sustava (EES) oslanja se na redundantne klasične proizvodne jedinice (termoelektrane, hidroelektrane i plinske elektrane) koje, u slučaju poremećaja u sustavu, a posebice u današnje vrijeme u slučaju ispada OIE, održavaju stabilnost EES-a. Uzevši u obzir povlaštenu otkupnu cijenu električne energije proizvedene iz OIE i troškove regulacije EES-a cijena proizvedene električne energije iz OIE postaje značajno viša od tržišne cijene. Slijedom navedenog potrebno je promijeniti ulogu OIE u EES-u, odnosno potrebno je aktivno uključiti OIE u regulatorne usluge koje pružaju operatori sustava, a ne promatrati kao pasivnog proizvođača električne energije. Korištenjem OIE u regulatornim uslugama ekonomski je opravdano budući se indirektno postiže smanjenje cijene proizvedene električne energije iz OIE. Potrebno je izraditi tehnička rješenja koja omogućavaju promjenu uloge OIE iz pasivnih proizvođača u aktivne. Skup tehničkih rješenja obuhvaća omogućavanje rada OIE u regulaciji EES-a; nadzor, zaštitu i vođenje aktivnih OIE; te model financijske naknade OIE za regulatorne usluge.  

 Na seminaru će se obraditi sljedeće teme: 

  • Pregled tehničkih karakteristika distribuiranih izvora 
  • Uloga distribuiranih izvora u regulaciji elektroenergetskog sustava 
  • Mogućnosti ustroja novih pomoćnih usluga od strane distribuiranih izvora    
Sve vijesti