Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2021.

Webinar 27.05.2021. - Posebni uvjeti građenja u blizini elektroenergetskih objekata

HRO CIGRE organizira webinar na temu  Posebni uvjeti građenja u blizini elektroenergetskih objekata u četvrtak, 27. svibnja 2021. godine s početkom u 10:00 sati. Predavanje će održati g. Vlatko Ećimović. Sudjelovanje na seminaru

omogućeno je putem platforme WEBEX. Za pristup predavanju ne treba korisnički račun, a pridružiti se možete klikom na poveznicu  (putem web-preglednika ili samostalne aplikacije):

 
       
                                                                                          https://hops.webex.com/hops/j.php?MTID=m54faa083c27a2dc05fcdb392c257da4c

Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 sata iz tehničke regulative. Prilikom registracije potrebno je upisati puno ime i prezime i mail adresu.        

Sažetak:

Svakodnevno se u HOPS-u (Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.)  i HEP-ODS-u (Hrvatska elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o.) zaprimaju brojni zahtjevi za izdavanjem posebnih uvjeta građenja za različite građevinske objekte koji se planiraju graditi u blizini elektroenergetskih objekata. Navedena problematika interesantna je najviše projektantima, ali i potencijalnim investitorima koji traže informacije može li se i na koji način

graditi u blizini elektroenergetskih objekata (kako postojećih, tako i planiranih u prostornim planovima). Ovim seminarom dati će se pregled važeće regulative, te praktična iskustva i tipični primjeri s kojima se svakodnevno susreću u HOPS-u. Polaznicima seminara pojasniti će se što je potrebno sagledati prilikom projektiranja građevinskih objekata u blizini elektroenergetskih objekata, te koje su moguće opasnosti tijekom izvođenja radova kako bi se prevenirale eventualne nezgode uslijed blizine elektroenergetskih objekata.

Sve vijesti