Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2023.

Varaždin, 18.05.2023. - Protupožarni kabelski kanali i nosači kabela na putevima za evakuaciju

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i tvrtke OBO Bettermann d.o.o. održat će se seminar na temu Protupožarni kabelski kanali i nosači kabela na putevima za evakuaciju u četvrtak, 18.05.2023. u Varaždinu, od 12,00 do 13:40 sati, a predavanje će održati g. Davor Habulin, ing.el.

 

Mjesto održavanja: Park Boutique Hotel / J. Habdelića 6, Varaždin

Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 2 sata iz stručnog područja.

 

Prijave počinju 09.05.2023. od 11:00 sati i traju do 16.05.2023. do 16:00 sati, a prijaviti se možete na linku https://prijava.hkie.hr/.

Ukoliko se prijavite za seminar, a nećete biti u mogućnosti prisustvovati molim Vas da svoju prijavu otkažete putem e-maila: ssu@hkie.hr do 17.05.2023. godine.

  

Tema seminara:

  1. Vrste protupožarnih kabelskih kanala, klase vatrootpornosti, primjena kanala, principi instalacije, tehnički opis pojedinih sustava; protupožarna bandaža kabelskih instalacija

Prema građevinskim odredbama u svakoj građevini moraju postojati putovi koji ne spadaju u normalne okomite i vodoravne pristupe građevine, već pružaju mogućnost za spašavanje i u slučaju požara.

Stoga je obavezno svaku zgradu opremiti najmanje jednim putem za evakuaciju i spašavanje.  Za evakuacijske putove načelno vrijedi da postavljanje instalacija ne smije predstavljati dodatno požarno opterećenje.

Taj je zahtjev ispunjen provođenjem odgovarajućih vrsta instalacija:

• podžbukna instalacija

• instalacija u sustavima protupožarnih kanala

• instalacija iznad protupožarnih spuštenih stropova

• upotreba nezapaljivih materijala

• polaganje vodova s poboljšanim karakteristikama u slučaju požara

U ovom prvom dijelu razmatramo sustave nosača kabela u evakuacijskim putevima uz praktične primjere sigurnih načina polaganja i pregled primjenjivih sustava nosača.

 

  1. Sustavi nosača kabela s mehaničkom otpornošću na požar, principi instalacije kabelskih polica, vođenje pojedinačnih kabela i snopova kabela

Zahtjev za elektroinstalacijama s očuvanjem funkcije sastavni je dio građevinskih propisa. Pritom se očuvanje funkcije odnosi isključivo na područja koja služe za napajanje električnom energijom sigurnosnih uređaja

poput sigurnosne rasvjete, alarmnih sustava, uređaja za dojavu požara te uređaja za odvod dima. Ovdje vrijedi propis da je potrebno osigurati napajanje električnom energijom na određeno vrijeme i u slučaju požara.

U ovom prvom dijelu razmatramo sustave nosača kabela s mehaničkom otpornošću na požar. Primjenu elemenata instalacije na konkretnim primjerima i pregled primjenjivih sustava nosača.

 

Raspored događanja:

 

  • 11:30 - 12:00 Prijava sudionika
  • 12:00 - 12:45 Predavanje
  • 12:45 - 12:55 Pauza
  • 12:55 - 13:40 Predavanje
  • 13:40 – Domjenak

 

 Upute za prijavu sudjelovanja na seminaru:

Ukoliko se niste registrirali u sustav  na linku https://prijava.hkie.hr/  prvo morate kreirati korisnički račun, na e- mail adresu koja je upisana u formi stići će sigurnosni mail za potvrdu vaše registracije i nakon toga možete ostvariti prijavu za seminar putem online prijave na linku https://prijava.hkie.hr/.

Ukoliko ste već izvršili registraciju u sustav potrebno je samo ispuniti online prijavu na linku https://prijava.hkie.hr/.

Sve vijesti