Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2024.

Seminar u Splitu 05.06.2024. - PROJEKTIRANJE ZAŠTITE ELEKTROENERGETSKIH MREŽA U ZDRAVSTVENIM OBJEKTIMA

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera elektrotehnike,

u organizaciji Hrvatske komore inženjera elektrotehnike i firme Beker d.o.o. ( https://www.beker.si/o-nas.html) koja surađuje s njemačkom firmom BENDER GmbH ( https://www.bender.de/en/) , u srijedu, 05.06.2024. u Splitu održat će stručni seminar od 9,00 do 14,00 sati sljedećeg sadržaja:

1. Prezentacija

2. Norma IEC 60634-7-710: 2021

3. Teorija upravljanja dinamičkom izolacijom u IT i TN-S elektroenergetskim mrežama

4. IT sistem u prostorijama za medicinsku upotrebu

5. Projektiranje medicinskih objekata

6. Rješenja za kontrolu izolacije u medicinskim ustanovama

7. Razgovor sa sudionicima seminara

 

Seminar je namijenjen stručnjacima iz područja elektrotehnike koji su neposredno odgovorni za definiranje projektnih zadataka, projektiranje, ugradnju i održavanje sustava dinamičke kontrole izolacije.

 

Predavači dolaze iz firme Bender GmbH i stručnjaci su na području dinamičke izolacije u zdravstvenim ustanovama.


Michael.Miowitz,
univ. dipl. ing el.
Zaposlen u Benderu od 2014.
Trenutna.pozicija:regionalni menadžer za EMEA.


Daniel König,
Master of Engineering
'Hospital Engineering'
Zaposlen u Benderu od 2018.
Trenutna pozicija: product manager.Mjesto održavanja: Hotel Zagreb, Put Duilova 23, 21000 Split   https://hotelzagreb-split.hr/

Predavanje je bez kotizacije, a sudionici ostvaruju pravo na 4 sata iz stručnog područja.

Raspored događanja:

8:30 – 9:00; prijava sudionika

9:00 – 10:30; predavanje

10:30 – 11:00; zakuska

11:00 – 12:30; predavanje

12:30 – 12:45; kratka pauza

12:45 – 14:00; predavanje

 

Predavanje će biti na engleskom jeziku, a PowerPoint prezentacija bit će prevedena i na hrvatski jezik. U slučaju nejasnoća bit će dano i objašnjenje na hrvatskom jeziku.

Prijave počinju 16.05.2024. i traju do 04.06.2024. do 15:00 sati, a prijaviti se možete na linku     https://prijava.hkie.hr/.

Ukoliko se prijavite za seminar, a nećete biti u mogućnosti prisustvovati molim Vas da svoju prijavu otkažete putem e-maila: ssu@hkie.hr


Sve vijesti