Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2021.

Seminar 07.12.2021. – Pilot projekt uvođenja naprednih mreža HEP ODS-a

HO CIRED i Hrvatska komora inženjera elektrotehnike u utorak, 07.12.2021. g. organiziraju seminar "Pilot projekt uvođenja naprednih mreža HEP ODS-a". Seminar će se održati u Velikoj dvorani HEP d.d., Ulica grada Vukovara 37/VII od 09,00 do 17,00 sati. Sudionici ostvaruju pravo na 4 sata iz stručnog područja. Prijavnice za seminar šalju se e-poštom na adresu ho-cired@zg.t-com.hr


Više informacija u dokumentu iz priloga.

Poziv na seminar_SGPP.pdf
Sve vijesti