Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2019.

Rijeka, 01.03.2019., Prezentacija i predavanje o prednostima Informacijskog sustava prostornog uređenja i nadogradnji sustava eDozvole podmodulom eKonferencija te o novinama koje će donijeti Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju

Hrvatska   komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska   komora inženjera elektrotehnike i Hrvatska  komora inženjera  strojarstva upućuju vam zajednički  poziv na  prezentaciju i predavanje o prednostima Informacijskog  sustava  prostornog uređenja i nadogradnji sustava eDozvole podmodulom   eKonferencija te o novinama koje će donijeti Zakon o gradnji i Zakon o   prostornom uređenju dana 01.  ožujka 2019. s početkom u 11:00 sati u Rijeci.

Sudjelovanje na prezentaciji i predavanju je besplatno.

Više o predavanju:

POZIV.docx
Sve vijesti