Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2021.

Obveza stručnog usavršavanja od 01.01.2021.

Sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, NN 55/20 od 01.01.2021. započelo je razdoblje praćenja stručnog usavršavanja i evidencija ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja svih obveznika stručnog usavršavanja. Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje dvadeset školskih sati edukacije, od čega se deset školskih sati odnosi na poznavanje tehničke regulative, a deset na stručno područje. Sati edukacije ne mogu se prenositi i evidentirati u naredno dvogodišnje razdoblje stručnog  usavršavanja. Hrvatska komora inženjera elektrotehnike svim svojim članovima vodi evidenciju stručnog usavršavanja za edukacije koje HKIE organizira, a za sve ostale edukacije koje pohađate dužni ste u HKIE dostaviti potvrdu o sudjelovanju, a koja je izdana od nositelja suglasnosti za provedbu stručnog usavršavanja.

Prema podacima koji su objavljeni na stranici Ministarstva prostornog uređenja , graditeljstva i državne imovine suglasnost za provedbu stručnog usavršavanja za sada imaju strukovne komore HKIE ,HKA, HKIG i HKIS te Građevinski fakultet u Zagrebu.

 

Sve vijesti