Vijesti / Aktualnosti

Aktualne vijesti 2024.

Izvješće s 3. redovite sjednice Skupštine HKIE

Glavna slika galerije Galerija fotografija

Sukladno članku 12. stavku 2. Statuta HKIE (Narodne novine 137/15, 35/19 i 129/19) i članku 9. Poslovnika o radu Skupštine HKIE, Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike sazvao je 3. redovitu sjednicu Skupštine HKIE, koja je održana u Zagrebu dana 26. travnja 2024. godine.

Od ukupnog broja članova Skupštine Komore (63) glasovao je ukupno 57 članova Skupštine Komore (od toga šest punomoći).

Za 3. redovitu sjednicu Skupštine HKIE utvrđen je sljedeći dnevni red:

Utvrđivanje dnevnog reda

Usvajanje Zapisnika s 2. redovite Skupštine Komore održane u Zagrebu dana 14.12.2023. godine

Izvješće Nadzornog odbora Komore o nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem Komore za 2023. godinu

  1. Izvješće o izvršenju programa rada Komore za 2023. godinu
  2. Izvješća o izvršenju godišnjeg plana prihoda i rashoda za Komoru za 2023. godinu

Odluka o počasnom članu Komore

Razno

Sve predložene točke dnevnog reda usvojene su od strane članova Skupštine Komore.

Predsjednik Komore, g. Natko Vučkovć, svečano je uručio povelju počasnog člana Mirku Pupiću, dipl.ing.el.

Predsjednik Vučković je zahvalnicu za organizaciju Dana inženjera elektrotehnike u razdoblju od 2014. do 2023. godine uručio predsjedniku organizacijskog odbora DIE Darku Angebrandtu, dipl.ing.el.

Sve vijesti