Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2023.

Izvješće s 2. redovite sjednice Skupštine HKIE

Glavna slika galerije Galerija fotografija

Sukladno članku 12. stavku 2. Statuta HKIE (Narodne novine 137/15, 35/19 i 129/19) i članku 9. Poslovnika o radu Skupštine HKIE, Predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike sazvao je 2. redovitu sjednicu Skupštine HKIE, koja je održana u Zagrebu dana 14. prosinca 2023. godine.

Od ukupnog broja članova Skupštine Komore (63) glasovao je ukupno 51 član Skupštine Komore (od toga dvije punomoći).

Za 2. redovitu sjednicu Skupštine HKIE utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika s konstituirajuće i izborne sjednice Skupštine Komore održane 21.04.2023. godine

2. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Skupštine Komore održane 06.10.2023. u Bolu

3. Prijedlog Programa rada Komore za 2024. godinu

4. Prijedlog preraspodjele sredstava u Planu prihoda i rashoda za 2023. godinu

5. Prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2024. godinu

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika o radu Upravnog odbora Komore

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda, te stegovnog tužitelja i zamjenike pri Komori

8. Razno

Sve predložene točke dnevnog reda usvojene su od strane članova Skupštine Komore.

Sve vijesti