Vijesti / Aktualnosti

Arhiva vijesti 2019.

Izvješće o održanoj 2. redovitoj sjednici Skupštine HKIE u Zagrebu

Dana  20. prosinca  2018. u hotelu "Antunović" u Zagrebu održana je 2. redovita sjednica Skupštine Hrvatske komore inženjera elektrotehnike, sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Utvrđivanje dnevnog reda
 2. Usvajanje Zapisnika s konstituirajuće i izborne Skupštine Komore održane 12.07.2018. godine
 3. Usvajanje Zapisnika s prve redovite Skupštine Komore održane od 03.09. do 10.09.2018. godine – pisanim putem
 4. Prijedlog plana rada Komore za 2019. godinu
 5. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o visini članarine i upisnine
 6. Prijedlog rebalansa financijskog plana Komore za 2018. godinu
 7. Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu
 8. Prijedlog Poslovnika o radu Skupštine Komore
 9. Prijedlog Poslovnika o radu Upravnoga odbora Komore
 10. Prijedlog članova stegovnog, višeg stegovnog suda i tužiteljstva Komore
 11. Prijedlog liste izmiritelja pri Centru za mirenje
 12. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća PO Zagreb
 13. Razno

Od ukupno 63 člana Skupštine sjednici je nazočilo 57 članova, osobno ili po punomoći.

Sjednici su također prisustvovali predsjednik i članovi Nadzornog odbora Komore iz sadašnjega i iz prijašnjega saziva, te počasni članovi Komore.

Na sjednici su nakon utvrđivanja dnevnoga reda i usvajanja zapisnika s prethodnih sjednica Skupštine Komore usvojeni: Plan rada Komore za 2019. godinu, izmjena i dopuna Odluke o visini članarine i upisnine, rebalans financijskog plana Komore za 2018. godinu, financijski plan Komore za 2019. godinu, Poslovnik o radu Skupštine Komore i Poslovnik o radu Upravnoga odbora Komore.

Skupština Komore je donijela: Odluku o imenovanju sudaca Stegovnog i Višeg stegovnog suda, te tužitelja i zamjenika, Odluku o listi izmiritelja Centra za mirenje i Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća PO Zagreb.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima HKIE ostvaruje vlastite prihode odlučeno je da se propisuje jedinstvena članarina za sve aktivne članove Komore u godišnjem iznosu od 1.920,00.kn.

Sve vijesti